LABORATÓRIÁ

Spoločnosť NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. prevádzkuje tri medicínske laboratóriá. Oddelenie klinickej biochémie a hematológie v Banskej Bystrici, ktoré pracuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke. Nachádza sa v priestoroch SÚSCCH na 3. poschodí.

Oddelenie klinickej mikrobiológie v Banskej Bystrici nájdete na 2. poschodí v Poliklinike Horná 62 a Oddelenie klinickej biochémie a hematológie v Krupine v areáli Nemocnice s poliklinikou. Tieto laboratóriá pracujú v dennej zmene.

Všetky pracoviská sme vybavili modernými zariadeniami. Laboratóriá zároveň pracujú v systéme externej kontroly kvality výsledkov vyšetrení.

Pracoviská Oddelenie klinickej biochémie a hematológie v Banskej Bystrici a Oddelenie klinickej mikrobiológie v Banskej Bystrici sú akreditované podľa normy ISO 15189:2012, ktorej požiadavky na kompetentnosť a kvalitu sú špecifické pre medicínske laboratóriá.