Čo robiť v prípade pozitívneho PCR testu?

Po obdržaní pozitívneho výsledku PCR testu je potrebné:

  • Dodržiavať  karanténu, zdržiavať sa iba v mieste izolácie a zamedziť fyzickým kontaktom s inými osobami. Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.
  • Izolácia pokračuje pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia. Izolácia sa v tomto prípade ukončuje až posúdením pozitívnej osoby na ochorenie jej všeobecným lekárom.
  • Dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami. Okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.
  • Nosiť rúško a dodržiavať zvýšenú hygienu.
  • O pozitívnom výsledku testu čo najskôr informovať svojho všeobecného lekára (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS).
  • Denne si merať a zapisovať teplotu. Pozorovať výskyt príznakov typických pre COVID-19 (strata čuchu alebo chuti, zvýšená teplota, ťažkosti pri dýchaní, kašeľ).
  • V prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
  • Oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám v úzkom kontakte v období dvoch dní pred odberom vzorky biologického materiálu na účely testu.
  • Ďalšie podrobnosti o opatreniach je možné nájsť na webovej stránke korona.gov.sk ↗.