Čo robiť v prípade pozitívneho PCR testu?

Po obdržaní pozitívneho výsledku PCR testu je potrebné:

  • nasledujúcich 14 dní dodržiavať karanténu – izolovať sa od okolia a zamedziť fyzickým kontaktom,
  • nosiť rúško a dodržiavať zvýšenú hygienu,
  • o pozitívnom výsledku PCR testu je potrebné čo najskôr telefonicky informovať svojho ošetrujúceho lekára,
  • denne si merať a zapisovať teplotu, pozorovať výskyt príznakov typických pre COVID-19 (strata čuchu alebo chuti, zvýšená teplota, ťažkosti pri dýchaní, kašeľ),
  • pri závažnom zhoršení zdravotného stavu volajte rýchlu lekársku pomoc na tel. čísle 155 a operátora informujte o tom, že ste mali pozitívny PCR test,
  • ďalšie podrobnosti o opatreniach je možné nájsť na webovej stránke korona.gov.sk.