ODBORNÉ INFORMÁCIE

Odborné informácie nájdete v troch sekciách. WebLIMS – kde môžete priamo objednávať vyšetrenia a preberať výsledky elektronicky. Žiadanky na stiahnutie – kde môžete tlačiť žiadanky na objednanie vyšetrení v papierovej podobe. Laboratórna príručka – kde nájdete detailné odborné informácie pre zákazníkov našich laboratórií.