ODBORNÉ INFORMÁCIE

Odborné informácie sú podané v troch sekciách – v sekcii WebLIMS je možné priame objednávanie vyšetrení a preberanie výsledkov elektronicky, v sekcii Žiadanky na stiahnutie je možné vytlačiť si v papierovej podobe žiadanky na objednanie vyšetrení a v sekcii Laboratórna príručka sú podané detailné odborné informácie pre zákazníkov našich laboratórií.