Oddelenie klinickej biochémie a hematológie Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1
budova Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb SÚSCCH, 3. posch.
974 01 Banská Bystrica
Pracovný časoddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke v nasledovnom režime
Po – Pi07:00 – 15:30 – denná prevádzka
15:30 – 07:30 – nasled. dňa – pohotovostná služba
So – Ne, sviatky07:30 – 07:30 – nasled. dňa – pohotovostná služba
Telefonické kontakty
Príjem materiálu048 / 43 33 733
Odborný garant048 / 43 33 731
E-mailnemocenskabb@nemocenskabb.sk ↗
Odborný garantMUDr. Lucia Mesjarová
Vedúca oddeleniaMUDr. Lucia Mesjarová