Oddelenie klinickej mikrobiológie Banská Bystrica

Horná 62
budova Polikliniky, 2. posch.
974 01 Banská Bystrica
Pracovný časoddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke v nasledovnom režime
Po – Pi07:00 – 15:30 – denná prevádzka
15:30 – 07:30 – nasled. dňa – pohotovostná služba
So – Ne, sviatky07:30 – 07:30 – nasled. dňa – pohotovostná služba
Telefonické kontakty
Príjem materiálu048 / 38 11 502
Vedúci oddelenia048 / 38 11 501
E-mailmikrobiologiabb@nemocenskabb.sk ↗
Odborný garantprof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Vedúca oddeleniaRNDr. Miroslava Kelemecová