Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2

Na Oddelení klinickej biochémie a hematológie vykonávame vyšetrenie celkových protilátok triedy IgM a IgG proti  koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Vyšetrenie sa vykonáva z krvi odobratej pacientovi. Protilátky sa stanovujú pomocou kvalitných certifikovaných testov od zahraničného výrobcu na analyzátoroch pravidelne kontrolovaných vnútornou aj externou kontrolou kvality, pod dohľadom erudovaných odborných zdravotníckych pracovníkov.

Stanovujeme celkové protilátky anti-SARS-CoV-2, to znamená triedy IgM aj IgG spolu. Protilátky začínajú v krvi pacienta infikovaného koronavírusom stúpať zvyčajne na 10. až 13. deň od nástupu prvých príznakov a v krvi pretrvávajú dlhodobo. Ich stanovenie má význam pri vyhľadávaní a určovaní osôb, ktoré prekonali ochorenie, pri vyhľadávaní ohnísk s vysokým výskytom ochorenia, prípadne pre epidemiologické štúdie.

Odporúčame sa na vyšetrenie vopred objednať buď telefonicky na číslach 048 / 381 15 02 alebo 048 / 381 15 01 alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu mikrobiologiabb@nemocenskabb.sk.

Odbery vykonávame v pracovných dňoch v čase 7:00 – 8:30 na Oddelení klinickej mikrobiológie, na 2. poschodí v budove Polikliniky, Horná 62, Banská Bystrica.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov je 30 €.