Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie vyšetruje prítomnosť celkových protilátok triedy IgM a IgG proti SARS-CoV-2 (vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19).

Vyšetrenie vykonávame z krvi odobratej pacientovi. Protilátky sa stanovujú pomocou kvalitných certifikovaných testov od zahraničného výrobcu na analyzátoroch pravidelne kontrolovaných vnútornou aj externou kontrolou kvality, pod dohľadom erudovaných odborných zdravotníckych pracovníkov.

Stanovujeme celkové protilátky anti-SARS-CoV-2, to znamená triedy IgM aj IgG spolu. Protilátky začínajú v krvi pacienta infikovaného koronavírusom stúpať zvyčajne na 10. až 13. deň od nástupu prvých príznakov a v krvi pretrvávajú dlhodobo. Ich stanovenie má význam pri vyhľadávaní a určovaní osôb, ktoré prekonali ochorenie, pri vyhľadávaní ohnísk s vysokým výskytom ochorenia, prípadne pre epidemiologické štúdie.

Odbery vykonávame na oberovom mieste – Odd. klinickej mikrobiológie, Horná 62, Banská Bystrica (budova Polikliniky, 2. posch.):

  • pondelok – piatok │7:00 – 9:00.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov je IgM 15€ a IgG 15€.

Na vyšetrenie sa môžete objednať: