INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Na našich pracoviskách vykonávame stanovenie protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 (vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19) v krvi pacienta.