INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Na našich pracoviskách vyšetrujeme prítomnosť SARS-CoV-2 (vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19). Vykonávame aj stanovenie protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 v krvi pacienta.