PCR vyšetrenie SARS-CoV-2

Oddelenie klinickej mikrobiológie vyšetruje prítomnosť SARS-CoV-2 (vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19) pomocou RT-PCR metódy, ktorá je v súčasnosti považovaná za najpresnejšiu a najcitlivejšiu metódu stanovenia prítomnosti vírusu.

Vyšetrenie vykonávame zo vzorky odobratej pacientovi pomocou dvoch výterových tampónov z nosohltana a podnebných oblúkov. Samotné vyšetrenie realizujeme certifikovanými testami (CE IVD).

Odbery vykonávame na odberových miestach:

  • Aqualand, Švermova 32, Banská Bystrica,
  • Poliklinika, Horná 62, Banská Bystrica,

pondelok – piatok | 7:30 – 9:00 bez objednania pre samoplatcov a pacientov, ktorí majú odber indikovaný lekárom (výmenný lístok).

Cena vyšetrenia pre samoplatcov (platba len v hotovosti):

  • výsledok do 48 hodín – 39€.

V rámci zachovania bezpečnosti a urýchlenia procesu odberu Vás prosíme o vytlačenie a vyplnenie žiadanky na PCR vyšetrenie.

Všetky potrebné informácie Vám radi poskytneme: