PCR vyšetrenie SARS-CoV-2

Na oddelení klinickej mikrobiológie vyšetrujeme prítomnosť SARS-CoV-2 (vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19) pomocou RT-PCR metódy, ktorá je v súčasnosti považovaná za najpresnejšiu a najcitlivejšiu metódu stanovenia prítomnosti vírusu.

Vyšetrenie vykonávame zo vzorky odobratej pacientovi pomocou dvoch výterových tampónov z nosohltana a podnebných oblúkov. Samotné vyšetrenie realizujeme certifikovanými testami (CE IVD).

Odbery vykonávame na odberovom mieste PZS, s.r.o., Partizánska cesta 67, Banská Bystrica:

  • pondelok – piatok o 10:00 na objednávku

pre samoplatcov a pacientov, ktorí majú odber indikovaný lekárom (výmenný lístok).

Cena vyšetrenia pre samoplatcov (platba len v hotovosti):

  • výsledok do 24 hodín – 40 € │aktuálne znížená cena,
  • výsledok do 3 hodín – 99 €.

V rámci zachovania bezpečnosti a urýchlenia procesu odberu Vás prosíme o vytlačenie a vyplnenie žiadanky na PCR vyšetrenie.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred: