PCR vyšetrenie SARS-CoV-2

Na Oddelení klinickej mikrobiológie vykonávame vyšetrenie prítomnosti SARS-CoV-2 koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pomocou RT-PCR metódy, ktorá je v súčasnosti považovaná za najpresnejšiu a najcitlivejšiu metódu stanovenia prítomnosti vírusu.

Vyšetrenie sa vykonáva zo vzorky odobratej pacientovi pomocou dvoch výterových tampónov z nosohltana a podnebných oblúkov. Samotné vyšetrenie je realizované certifikovanými testami (CE IVD).

Odporúčame sa na vyšetrenie vopred objednať buď telefonicky na číslach 048 / 381 15 02 alebo 048 / 381 15 01 alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu mikrobiologiabb@nemocenskabb.sk.

Odbery vykonávame v pracovných dňoch
Pondelok – Štvrtok v čase 9:30 – 10:30 │ 14:00 – 15:00
a v Piatok v čase 9:30 – 11:30
na mobilnom odberovom mieste v budove PZS, s.r.o., Partizánska cesta 1087/67, Banská Bystrica.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov je 65 € (platba len v hotovosti).
Výsledky sú dostupné do 24 hod. od vykonania odberu.

V rámci zachovania bezpečnosti a urýchlenia procesu odberu Vás prosíme o vytlačenie a vyplnenie žiadanky na PCR vyšetrenie.