PCR vyšetrenie SARS-CoV-2

Oddelenie klinickej mikrobiológie vyšetruje prítomnosť SARS-CoV-2 (vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19) pomocou RT-PCR metódy, ktorá je v súčasnosti považovaná za najpresnejšiu a najcitlivejšiu metódu stanovenia prítomnosti vírusu.

Vyšetrenie sa vykonáva zo vzorky odobratej pacientovi pomocou dvoch výterových tampónov z nosohltana a podnebných oblúkov. Samotné vyšetrenie je realizované certifikovanými testami (CE IVD).

Odbery vykonávame na mobilnom odberovom mieste v budove PZS, s.r.o., Partizánska cesta 1087/67, Banská Bystrica:

  • Pondelok – štvrtok8:00 – 9:30 │ 14:00 – 15:00
  • Piatok│8:00 – 11:30
  • Sobota – nedeľa│8:00 – 12:00

Cena vyšetrenia pre samoplatcov (platba len v hotovosti):

  • výsledok do 24 hodín – 65 €
  • výsledok do 3 hodín:
    • 99 € v pracovné dni
    • 120 € cez víkend

V rámci zachovania bezpečnosti a urýchlenia procesu odberu Vás prosíme o vytlačenie a vyplnenie žiadanky na PCR vyšetrenie.

Na vyšetrenie sa môžete objednať: