O NÁS

NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Poskytuje komplexné laboratórne služby v odboroch klinická biochémia, hematológia a mikrobiológia. Spoločnosť začala svoju činnosť 1.11.2007. V súčasnosti patria spoločnosti tri medicínske laboratóriá:

  1. Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, pracujúce na pôde Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici,
  2. Oddelenie klinickej mikrobiológie, pracujúce na Poliklinike Horná 62 v Banskej Bystrici,
  3. Oddelenie klinickej biochémie a hematológie v Krupine, nachádzajúce sa v areáli Nemocnice s poliklinikou Krupina.

Vedenie spoločnosti NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. v roku 2020 zaviedlo systém manažérstva kvality podľa normy ISO 15189:2012. Oddelenie klinickej biochémie a hematológie a Oddelenie klinickej mikrobiológie v Banskej Bystrici prešli v októbri 2020 úspešne akreditačným posudzovaním SNAS a na vybrané metódy (podľa Rozsahu akreditácie, ktorý tvorí prílohu k Osvedčeniu o akreditácii) im bola udelená akreditácia podľa tejto normy.

Akreditačná značka SNAS