O NÁS

NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Poskytuje komplexné laboratórne služby v odboroch klinická biochémia, hematológia a mikrobiológia. Spoločnosť začala svoju činnosť 1.11.2007. V súčasnosti patria spoločnosti tri medicínske laboratóriá a to Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, pracujúce na pôde Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici, Oddelenie klinickej mikrobiológie, pracujúce na Poliklinike Horná 62 v Banskej Bystrici a Oddelenie klinickej biochémie a hematológie v Krupine, nachádzajúce sa v areáli Nemocnice s poliklinikou Krupina.

Vedenie spoločnosti NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. sa rozhodlo, že v roku 2020 zavedie systém manažérstva kvality podľa normy ISO 15189:2012 a podá žiadosť o akreditáciu Oddelenia klinickej biochémie a hematológie v Banskej Bystrici a Oddelenia klinickej mikrobiológie v Banskej Bystrici.