Laboratórna príručka

Obsahom Laboratórnej príručky sú podrobné, odborné informácie pre našich zákazníkov, týkajúce sa odberov biologického materiálu pre všetky laboratóriá, typov odberového materiálu, spôsobu dopravy biologického materiálu do laboratórií a faktorov ovplyvňujúcich výsledky vyšetrení. V záverečných kapitolách je uvedený zoznam ponúkaných vyšetrení.

LABORATÓRNA PRÍRUČKA