Žiadanky na stiahnutie

V tejto sekcii si môžete vytlačiť v papierovej podobe naše žiadanky o vyšetrenie. K dispozícii sú žiadanky pre mikrobiologické vyšetrenia a žiadanky pre biochemické a hematologické vyšetrenia, kde nájdete zoznam ponúkaných vyšetrení.

BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA
MIKROBIOLÓGIA
MIKROBIOLÓGIA – PCR