WebLIMS

Pri elektronickom objednávaní vyšetrení a preberaní laboratórnych výsledkov je potrebné použiť GRID kartu, ktorú vydáva spoločnosť pre zákazníkov využívajúcich elektronickú formu komunikácie s laboratóriami.

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVANIE VYŠETRENÍ A PREBERANIE VÝSLEDKOV ↗