Kontakty

ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE A HEMATOLÓGIE

Cesta k nemocnici 1
budova Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb SÚSCCH, 3. posch.
974 01 Banská Bystrica

Telefonické kontakty
Príjem materiálu – 048 / 43 33 733
Odborný garant – 048 / 43 33 731

E-mail
nemocenskabb@nemocenskabb.sk ↗


ODDELENIE KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

Horná 62
budova Polikliniky, 2. posch.
974 01 Banská Bystrica

Telefonické kontakty
Príjem materiálu – 048 / 38 11 502
Vedúci oddelenia – 048 / 38 11 501

E-mail
mikrobiologiabb@nemocenskabb.sk


ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE A HEMATOLÓGIE, KRUPINA

Ul. 29. augusta 23
areál Nemocnice s poliklinikou
963 01 Krupina

Telefonický kontakt
0917 226 008

E-mail
nemocenskabb@nemocenskabb.sk ↗