Vyšetrenie protilátok SARS-CoV-2

Na našom pracovisku stanovujeme protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 v krvi pacienta.

V ľudskom organizme sa po infikovaní vírusom vytvárajú skoré protilátky typu IgM, ktoré sú prejavom akútnej infekcie. Po nich s odstupom niekoľkých dní nasleduje tvorba protilátok triedy IgG, ktoré pretrvávajú v krvi dlhodobo, aj po prekonaní ochorenia.

Test je určený na diagnostiku ochorenia COVID-19 stanovením protilátok minimálne po desiatich dňoch od rizikového kontaktu  alebo na diagnostikovanie už prekonaného ochorenia.