Vyšetrenie antigénu na COVID-19

Na Oddelení klinickej mikrobiológie vykonávame testovanie na antigén koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Vyšetrenie sa vykonáva z nazofaryngeálneho výteru, pomocou kvalitných certifikovaných antigénových testov. Testy vykonávajú a hodnotia erudovaní odborní zdravotnícki pracovníci.

Antigénové testy sú založené na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Preto sú testy najcitlivejšie v období, keď je na sliznici v nose a hrdle najväčšie množstvo vírusu. V tomto včasnom období je aj jedinec najrizikovejší pre svoje okolie, testy sú pozitívne už pred výskytom prvých príznakov ochorenia. Výhodou oproti PCR testom je rýchlosť získania výsledkov.

Odporúčame sa na vyšetrenie vopred objednať na tel. č. 048 / 381 15 02 alebo 048 / 381 15 01 alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu mikrobiologiabb@nemocenskabb.sk.

Testovanie prebieha denne počas pracovných dní v čase 10:00 – 11:00 hod. na Oddelení klinickej mikrobiológie, na 2. poschodí v budove Polikliniky, Horná 62, Banská Bystrica.

Pre hladký priebeh testovania Vás prosíme vytlačiť si žiadanku na vyšetrenie. Na žiadanke stačí vypísať meno, priezvisko, rodné číslo a telefonický kontakt. Prípadne Vám žiadanku na vypísanie poskytneme priamo na mieste pri odbere.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov je 18 €.