• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

 

O nás

Nemocenská BB s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Poskytuje komplexné laboratórne služby v odbore klinická biochémia a mikrobiológia, na pracoviskách v Banskej Bystrici a Krupine. Spoločnosť Nemocenská BB s.r.o. začala svoju činnosť 1.10.2007. V súčasnosti funguje pracovisko klinická biochémia Banská Bystrica v nepretržitej prevádzke, mikrobiológia Banská Bystrica a biochémia Krupina v dennej smene. V spoločnosti pracujú 3 lekári, 4 vysokoškolsky vzdelaní analytici, 15 zdravotníckych laborantiek, 1 zdravotná sestra a 1 sanitárka. Naša činnosť sa opiera o ich odbornú kvalifikáciu a mnohoročné skúsenosti v odboroch laboratórnej medicíny. Všetky pracoviská sú vybavené modernými analytickými prístrojmi od renomovaných svetových výrobcov, používajú certifikované diagnostiká a sú zapojené do medzinárodného systému externej kontroly kvality klinickej analytiky.

Nemocenská BB s.r.o.
Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica


Konateľka spoločnosti: MUDr. Marcela Slobodníková
Odborný garant - klinická biochémia: MUDr. Lucia Mesjarová
Vedúci lekár - klinická biochémia: MUDr. Lucia Mesjarová
Odborný garant - mikrobiológia: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Vedúci laboratória - mikrobiológia: RNDr. Peter Sirági
Analytik - laboratórium Krupina: Mgr. Iveta Čerbová

 Adresa pracoviska:

Nemocenská BB s.r.o.   Nemocenská BB s.r.o.  
Medicínske laboratórium Banská Bystrica   Medicínske laboratórium Krupina  
Cesta k nemocnici 1   Ul. 29 augusta 23  
Budova Stredoslovenského ústavu srdcových
a cievnych chorôb, 3. poschodie
  963 01 Krupina  
974 01 Banská Bystrica  
 
       
Telefón:   Telefón:  
Príjem materiálu: 048 / 433 39 33   0917 226 008  
Odborný garant:  048 / 433 39 31      
       
Medicínske laboratórium - mikrobiológia
Banská Bystrica
     
Horná 62      
974 01 Banská Bystrica      
       
Telefón:      
Príjem materiálu: 048 / 381 15 02      
Odborný garant: 048 / 381 15 01      

Elektronické objednávanie
vyšetrení a preberanie výsledkov


Registračný formulár pre el. príjem výsledkov a objednávanie vyšetrení

 

Nemocenská BB s.r.o.

Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

Adresa pracoviska:
Medicínske laboratórium
Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1
Budova Stredoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb, 3. posch.
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
Príjem materiálu: 048 / 433 39 33
Odborný garant:  048 / 433 39 31

E-mail: nemocenskabb@nemocenskabb.sk