• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

 

Ponuka vyšetrení

V rámci spoločnosti Nemocenská BB,s.r.o. vyšetrujeme nasledovné parametre:

Acidobázická rovnováha Carbohydrate antigén 19-9 Imunoglobulín G Morfín
Addisov sediment Cirkulujúce imunokomplexy Imunoglobulín G v likvore Okultné krvácanie
Alaninaminotransferáza Clearance kreatinínu Imunoglobulín M Opiáty
Albumín D-dimér Karcinoembrionálny antigén Progesterón
Albumín v likvore Draslík Kokaín Prolaktín celkový
Albumín v punktáte Draslík v moči Kortizol Prostatický špecifický antigén
Alfa-amyláza Elektroforéza bielkovín séra Kortizol v moči Prostatický špecifický antigén voľný
Alfa-amyláza v moči Elementy v likvore Kreatinín Protilátky proti tyreoperoxidáze
Alfa-amyláza v punktáte Estradiol Kreatinín v moči Protilátky proti tyreoglobulínu
Alfa-fetoproteín Ferritín Kreatinkináza Protilátky proti vírusovej hepatitíde C
Alkalická fosfatáza Folikuly stimulujúci hormón Kreatinkináza- izoenzým MB Reumatoidný faktor
Amfetamín Fosfor Krvný obraz + diferenciál Sodík
Anti-TG Fosfor v moči Kvalitatívne stanovenie HBs antigénu vírusu hepatitídy B Sodík v moči
Anti- TPO Gama-glutamyltransferáza Kyselina močová Syfilis
Antistreptolyzín O Glukóza Kyselina močová v moči Testosterón
Antithrombin III Glukóza v likvore Laktát Total T4
Aspartátaminotransferáza Glukóza v moči Laktátdehydrogenáza Total T3
Benzodiazepíny Glukóza v punktáte Laktátdehydrogenáza v punktáte Transferín
Bielkoviny celkové Glykovaný hemoglobín LDL cholesterol priamy Triacylglyceroly
Bielkoviny v likvore HDL cholesterol priamy LDL cholesterol vypočítaný Triacylglyceroly v punktáte
Bielkoviny v punktáte HIV1/2 Lipáza Tricyklické antidepresíva
Bilirubín celkový Horčík Lutenizačný hormón Trijódtyronín voľný
Bilirubín konjugovaný Horčík v moči Marihuana (Tetrahydrokanabinol) Troponín I
Buprenorfín Chloridy Metadón Tyreotropný hormón supersenzitívny
C reaktívny proteín Chloridy v likvore Metamfetamín Tyroxín voľný
C-peptid Chloridy v moči Mikroalbuminúria Vápnik
C3-komplement Cholesterol celkový Močovina Vápnik v moči
C4-komplement Cholesterol v punkáte Močovina v moči Väzbová kapacita železa
Carbohydrate antigén 125 IgE total Močový sediment Železo
Carbohydrate antigén 15-3 Imunoglobulín A Močový sediment podľa Hamburgera  

Elektronické objednávanie
vyšetrení a preberanie výsledkov


Registračný formulár pre el. príjem výsledkov a objednávanie vyšetrení

 

Nemocenská BB s.r.o.

Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

Adresa pracoviska:
Medicínske laboratórium
Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1
Budova Stredoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb, 3. posch.
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
Príjem materiálu: 048 / 433 39 33
Odborný garant:  048 / 433 39 31

E-mail: nemocenskabb@nemocenskabb.sk