• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

 

Kontakt

 

Nemocenská BB s.r.o.
Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

Adresa pracoviska:
Medicínske laboratórium Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1
Budova Stredoslovenského ústavu srdcových
a cievnych chorôb 3 poschodie
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
Príjem materiálu: 048 / 433 39 33
Odborný garant:  048 / 433 39 31

E-mail:
nemocenskabb@nemocenskabb.sk

Adresa pracoviska:
Medicínske laboratórium - mikrobiológia
Banská Bystrica

Horná 62
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
Príjem materiálu: 048 / 381 15 02
Odborný garant:  048 / 381 15 01

E-mail:
mikrobiologiabb@nemocenskabb.sk

Nemocenská BB s.r.o.
Medicínske laboratórium Krupina
Ul. 29 augusta 23
963 01 Krupina

Telefón:

0917 226 008

E-mail:
nemocenskabb@nemocenskabb.sk

 

Elektronické objednávanie
vyšetrení a preberanie výsledkov


Registračný formulár pre el. príjem výsledkov a objednávanie vyšetrení

 

Nemocenská BB s.r.o.

Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

Adresa pracoviska:
Medicínske laboratórium
Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1
Budova Stredoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb, 3. posch.
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
Príjem materiálu: 048 / 433 39 33
Odborný garant:  048 / 433 39 31

E-mail: nemocenskabb@nemocenskabb.sk